Dokumentbank

Medlemsbrev Dec 2018

Protokoll extra stämma 180817

Kallelse inför extra föreningsstämma  180817

Protokoll ordinarie föreningsstämma 25 maj 2018

Svar på motionerna föreningsstämma 2018

Motion till föreningsstämma 2018  motion 1 & 2  motion 3 & 4 motion från medlem Per Benno (egen numrering)

Förslag till nya stadgar 2018

Årsredovisning 2017

Specifikation kostnader och intäkter 2014-2017

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Kallelse föreningsstämma 2018

Protokoll ordinarie föreningsstämma 19 maj 2017

Årsredovisning 2016

Bilaga Årsredovisning 2016

Medlemsbrev December 2016

Protokoll ordinarie föreningsstämma 13 maj 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning förenklad 2015

Medlemsbrev Oktober 2015

Protokoll ordinarie föreningsstämma 22 maj 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning förenklad 2014

Motioner föreningsstämma 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Medlemsbrev Augusti 2014

Protokoll ordinarie föreningsstämma 30 maj 2013

Protokoll ordinarie föreningsstämma 23 maj 2014

Motioner föreningsstämma 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Regler för uthyrning

Stadgar 2018