Andelsägare

Du som är andelsägare har investerat i den troligen bäst belägna fjällanläggningen i Sverige, med det unika läget i trädgränsen, granne med Högfjällshotellet och mitt i Nordens största skidområde.

Anläggningen byggdes 1979 och har renoverats successivt. Alla kök har bytts ut en gång och alla lägenheter har målats om och fått nytt parkettgolv i vardagsrum/kök. Tyvärr har slitaget snarare blivit hotellslitage än hemmaslitage och det är viktigt att vi hjälps åt att undvika onödiga skador. Skidor ska t ex alltid förvaras i skidförråden och inte i lägenheterna. Under sommarsäsongen sker underhålls- och renoveringsarbete så att lägenheterna ska vara i bra skick när vintersäsongen börjar. De senaste åren har t ex taken lagts om och en hel del fönster och fönsterkarmar bytts ut. Samtliga bäddsoffor och madrasser i våningssängar har bytts. Utvändig målning sker efter behov varje sommar.

Styrelse

2016 – 2017

Klas Axelson, Ordförande
klas.axelson@alfalaval.com

Håkan Onsjö, Vice ordförande
hakan@onsjo.com

Johan Thorsell, Fastighet
jt@hogis.se

Monette Edholm
monette@collarpoint.se

Björn Rydén, Juridik
juseco@telia.com

Ingegerd Dirtoft
ingegerd@dirtoft.com

Thomas Richter, Ekonomi
anhalt11@bredband.net

Suppleanter

Markus Holm
markuskholm@gmail.com

Personal

Ansvarig för administrationen är Marie Marklund i Borlänge. Hon nås på 0243-886 80 eller admin@hogfjallet.se

Medlemsbrevet

Medlemmarna får information två gånger per år per brev. Dels inför vintersäsongen i samband med att avierna för nästa års avgift sänds ut. Dessutom med kallelse till årsmötet i början av maj och med protokoll från årsmötet. Dessa brev kommer också att publiceras här.

Årsmöte

Hölls 2016 den 13 maj i Stockholm. Nedanstående länk leder dig till en sida där du hittar mer detaljerad ekonomisk information, motioner, stadgar mm.

Dokument

Se protokoll och brev

Ekonomi

Föreningens upptagna lån är ca: 7 milj, vilket till största delen finanserat konverteringen till bergvärme, där vi redan nu kan se att vi uppnått dom kalkylerade målen med lägre energikostnad.

Våra årsavgifter svarar för den löpande driften och det löpande underhållet, även medel för framtida underhåll skall reserveras. I det historiska perspektivet kan man med facit i hand konstatera att man varit väl blygsam med avsättningar för det framtida underhållet. När vi i fortsättningen skall utföra större investeringar eller underhåll kan det bli nödvändigt att finansiera detta med lån.

För att stå bra rustad inför framtiden kommer den framtida avsättningen till yttre underhållsfonden att räknas upp med inflationen.