Renovering 2020

Trappastolpe Trappa Korridor2 Korridor

Den fina anläggning vi har, är de facto > 35 år gammal. Husen har aldrig genomgått någon stor, samlad renovering. Som tidigare har påpekats (årsstämman 2016), har kostnaderna för punkt-insatts-renovering ökat med anläggningens ålder, och därför har det under 2017 påbörjats en större omfattande renovering av samtliga lägenheter/radhus. Projektet går under namnet ”2020” (ska vara klart senast 2020).

Projektstart är i maj 2017 med början i 12-huset. Så många lägenheter som möjligt färdigställs under 2017. Resterande under 2018-2019. Renoveringstakten är mycket beroende på anlitade entreprenörer, och kan komma att försena delar av projektet. Vi har dock som mål att anläggning ska användas under säsong (dec-maj) och så lite störningar som möjligt.

En detaljerad inventering görs för att bedöma exakt vad som ska åtgärdas. Bl.a. fläktar, vattenförbrukning, tak, balkonger. Tyngdpunkt på renoveringen är av kök och badrum. Korridorer har vi redan har börjat med.

Lägenhet 1102 används som mall. Här kan ni se bilder från 1102.

För mera information om hur renoveringen fortgår kan ni här se lite aktuella bilder.

En större översyn av gemensamma lokaler och förråd på Brf Högfjället pågår. Detta för att kunna utnyttja lokalerna maximalt, för bättre brandsäkerhet och effektivisera vaktmästarjobbet på bästa sätt.

Det har byggts ett antal nya förråd som alla andelsägare har erbjudits att hyra för 500 kr/år.
Förrådens mått är H 225 cm, B 90 cm och D 79 cm. Första omgångens förråd är nu uthyrda och ytterligare förråd kommer att färdigställas.

Mvh
Styrelsen Brf Högfjället