RCI internationellt

Bostadsrättsföreningen Högfjället är ansluten till RCI, en av de större time-sharing-organisationerna i världen. RCI står för ”Resort Condominiums International”. Principen är att en andelsägare i Högfjället avstår från sin egen vecka (egna veckor) för möjlig RCI-gäst, och kan i utbyte välja semestervecka på någon av RCI:s anläggningar. Olika veckor har olika poäng, Högsta poäng rött avser veckorna 1, 7-17 samt 52, medelpoäng vitt är veckorna 2-6, 18, samt 26-36. Lägsta poäng blått är veckorna 24-25, 37-39 samt 46-51. Övriga veckor, 11 st, saknar poäng och benämns ”closed”.

Sverige, Danmark och Finland utgör den nordiska delen av RCI.
I Norden finns det 31 000 RCI-medlemmar. Detaljerade uppgifter om RCI och om de till RCI knutna 3600 semesteranläggningarna i världen kan fås genom att besöka hemsidan www.rci.com.

RCIs nordiska kontor finns numera i Helsingfors. Tel 00358 (0) 9 6937 9173.

Som andelsägare i Brf Högfjället kan du få tillgång till hela RCIs nätverk på ett mycket fördelaktigt sätt. Kostnader för andelar i semesteranläggningar och årsavgifterna är internationellt oftast väsentligt högre än hos oss, men du byter på lika basis.