Styrelse

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen har även i uppgift att sammankalla till styrelsemöten.

Styrelsens medlemmar väljs på ett år och valet sker på föreningens ordinarie årsmöte som hålls en gång om året före juni månads utgång.

Har du några föreningsfrågor (andra än administration eller fastighetsskötsel/felanmälan) är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post till info@hogfjallet.se

Styrelsemedlemmar 2019-2020

OrdförandeHåkan Onsjö
Vice ordförandeIngegerd Dirtoft
EkonomiAnders Nilsson
FastighetJohan Thorsell
Informationspärmar, städningMonette Edholm
Fastighet, hemsida Maths Nilsson
Kommunikation, marknadsföringTherese Jomander
ValberedningMostafa Moussavi
ValberedningKlas Axelsson